ใครมีปัญหาเวลา Print งาน
โดยเฉพาะตารางยาวๆ
ลองดูวิธีการจัดหน้าได้ใน Clip นี้เลยค่า