หลายคนงงกับสูตร Count นะคะ
วันนี้เลยเอาทั้ง 3 สูตรมาให้ดูความแตกต่าง

COUNT >> นับเฉพาะตัวเลข
COUNTA >> นับเลขและตัวอักษร จะไม่นับช่องว่าง
COUNTBLANK >> นับแต่ช่องว่าง