กลับข้อมูลจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง
จากแนวตั้งเป็นแนวนอนได้ง่ายๆ
โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ !!

ใช้ Paste Special > Value > Tranpose

ดูตัวอย่างการทำง่ายๆ ได้ใน VDO นี้เลยค่ะ

Advertisement