หลายคนปวดหัวกับการใช้ File งานต่อจากคนอื่น
ซึ่งอาจจะใส่การคั่นหน้า หรือ #Page #Break
ที่ไม่ถูกใจเรา แล้วต้องมานั่งเอาออกทีละอันๆ

ลองใช้ Reset All Page Breaks ได้เลยค่ะ
มันจะเอา Page Break ใน sheet นั้นทั้งหมดออกให้

ไปที่เมนู Page Layout >> Breaks แล้วเลือก
Reset All Page Breaks

ไม่ต้องไปนั่งไล่ Remove ทีละอันๆ