ใครมีข้อมูลเยอะๆ แล้วขี้เกียจนับ
ลองใช้สูตร #COUNTIF ได้เล้ยยย

ข้อมูล นับได้ สูตรที่ใช้
4 นับข้อมูลทุกตัวยกเว้น 0 >> 5  =COUNTIF(A2:A7,”<>0″)
9 นับข้อมูลที่เท่ากับ 5 >> 2  =COUNTIF(A2:A7,”=5″)
3 นับข้อมูลที่น้อยกว่า 5 >> 3  =COUNTIF(A2:A7,”<5″)
5 นับข้อมูลที่น้อยกว่า เท่ากับ 5 >> 5  =COUNTIF(A2:A7,”<=5″)
0
5
Advertisement