สอนทำกราฟแท่งคู่ ในกรณีที่เรามีข้อมูลอยู่ 2 ประเภท
ที่อยากจะเอามาเปรียบเทียบกัน
ในตัวอย่างนี้คือ การเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายระหว่างเพศหญิง และเพศชาย

 

Advertisement