🎉สูตรสำหรับคนที่ต้องสั่งของบ่อยๆ
และต้องสั่งตามจำนวนที่กำหนด เช่น
ต้องซื้อทีละ 20 ชิ้น 50 ชิ้น เป็นต้น


เราสามารถใช้สูตร #CEILING
มันจะคำนวณให้ปัดขึ้นตาม Order Batch ให้เราเลย

ความแตกต่างกับสูตร #MROUND คือ

สูตรจะปัดลงถ้า จำนวนน้อยกว่า 50% ของ Order Batch


สูตรจะปัดขึ้นถ้า จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 50% ของ Order Batch

เช่นในตัวอย่าง Order Batch คือ 20 ชิ้น

ถ้าต้องการ 29 ชิ้น จะคำนวณการซื้อคือ 20 ชิ้น (ปัดลง)

ถ้าต้องการ 30 ชิ้น จะคำนวณการซื้อคือ 40 ชิ้น (ปัดขึ้น)

 

 

Advertisement