ห้ามทำ #Sales #Forecast เด็ดขาด ถ้าคุณไม่ได้ทำสิ่งๆนี้
เพราะไม่งั้นจุดเทียนพรรษายังไงก็ไม่แม่น

นั้นคือการ #Clean #data ที่จะมาใช้ในการพยากรณ์

หรือเรียกง่ายๆ ข้อมูลที่ใช้ ต้องใสสะอาดสุดๆ

#ห้ามมีfactorอื่นๆมาปะปน

ไม่งั้นการพยากรณ์ของคุณก็จะไม่แม่นยำ

.

Advertisement