คุณเคยเดาอะไรแล้วถูกบ้าง?😊
คุณอาจจะมีความสามารถ
ในการพยากรณ์แบบไม่รู้ตัวก็ได้นะ😙

เราสามารถใช้เทคนิคนี้ในชีวิตประจำวันเราได้เล้ยย!
การพยากรณ์สามารถใช้ได้กับทุกอาชีพจริงๆ

#SalesForecast #Forecast #Forecasting